Avfuktare i hemmet

För hög luftfuktighet i bostaden kan orsaka problem i form av fukt, mögel eller röta. Platser där det är vanligast att luftfuktigheten är hög är krypgrund, källare, badrum samt i rum med dålig ventilation. Problem med fukt orsakas av att utrymmena i fastigheten inte klarar av att på egen hand avfukta luften på grund av dålig ventilation, undermålig uppvärmning eller brist på solvärme. För att få bukt med fukt i fastigheten krävs bättre ventilation och uppvärmning. Det går även att använda sig av en avfuktare för att minska luftfuktigheten i ett specifikt utrymme.

Hur fuktproblem i bostaden upptäcks

Så mycket som en tredjedel av hushållen i Sverige sägs ha problem med fukt. Det enklaste sättet att ta reda på om det finns fukt i bostaden är att använda sina sinnen. Ett rum med hög luftfuktighet luktar ofta annorlunda och lukten kan upplevas som unken. Det går även att se tecken av fukt om det bildas kondens på väggar eller andra ytor. Fönstren blir ofta immiga i rum med för hög luftfuktighet och fläckar kan bildas på väggarna. Om olika tecken på fukt hittas är det klokt att använda en fuktmätare för att ta reda på exakt luftfuktighet.

Problem som kan uppstå av fukt

Fukt som uppstått på grund av för hög luftfuktighet alstrar svamp eller mögel. De får näring från till exempel den kondens som bildas på olika ytor i ett fuktigt utrymme. Mögel är direkt skadligt både för själva huset och för de människor som bor där. Husets generella skick och dess material försämras, bland annat på grund av att metaller rostar. Mögel är dessutom giftigt att andas in och är mycket ohälsosamt, då det ger upphov till allergier och astma. Alltför hög luftfuktighet bidrar till att sjukdomar enklare sprids, eftersom fuktig luft bär en större del bakterier. Om inte problemen med fukt åtgärdas kan således både fastigheten och människorna komma till skada.

En luftfuktare löser problemen med fukt

För att komma till rätta med fukt i bostaden är den enklaste åtgärden att använda en luftavfuktare. Det är en maskin som drar till sig fukten i den omgivande luften. Om fukten omvandlas till vatten förvaras det i en inbyggd vattentank som måste tömmas med jämna mellanrum. Om fukten däremot omvandlas till ånga leds den ut ur bostaden. Det finns ett antal olika typer av avfuktare, men de vanligaste är kondensavfuktare, sorptions- och krypgrundsavfuktare samt termisk avfuktare. Vilken typ av avfuktare som passar bäst beror främst på vilken sorts rum det handlar om och dess temperatur. De rum där det är vanligast att fukt uppstår är tvättstuga, källare och krypgrund. I småhus som står tomma under längre tid, såsom fjäll- eller sommarstuga kan också problem med fukt förekomma.

Kondensavfuktare

En kondensavfuktare kallas ibland för kylavfuktare eller luftavfuktare. Den fungerar på så sätt att en fläkt pressar den fuktiga luften igenom en kylslinga där den omvandlas till vatten. Beroende på modell samlas vattnet antingen i en vattentank eller leds till ett avlopp med hjälp av en slang. Vid låga temperaturer finns risk att vattnet fryser, vilket gör en kondensavfuktare mindre lämpad för krypgrunder, ouppvärmda källare och kallvindar.

Sorptions- och krypgrundsavfuktare

I utrymmen där temperaturskillnaderna är stora fungerar en sorptions- och krypgrundsavfuktare bäst. Förutom i en krypgrund lämpar den sig till exempel på en vind, i ett förråd, i en husvagn eller i en båt. Den avfuktar effektivt mellan + 40°C och -20°C. En fläkt pressar luften genom ett hjul som separerar fukten. Fukten värms därefter upp och leds ut ur byggnaden med hjälp av en våtluftsslang. In kommer istället torr, avfuktad luft.

Termisk avfuktare

Vid användning av en termisk avfuktare sker avfuktningen med hjälp av värme. Genom att installera värmeslingor värms luften upp några grader och avfuktningen ökar. Tack vare uppvärmningen skyddas utrymmet naturligt från fukt, eftersom luftfuktigheten sjunker i takt med att temperaturen i utrymmet stiger. Den varma luften sätts naturlig i rörelse och gör att fukten kan transporteras bort.

error

Dela i sociala nätverk!