Vikten av en badrumsfläkt

Våtutrymmen i våra hem såsom badrum innebär en ökad risk för fukt och att mögel bildas. Det beror på att miljön ofta är fuktig på grund av ånga som bildas av att duscha varmt. Ångan omvandlas till vatten som kan sätta sig på badrummets väggar, tak och golv. Om ventilationen inte är tillräckligt kan fuktskador uppstå. Att åtgärda dessa skador är ofta mycket kostsamt och kräver omfattad renovering för att få bukt på problemet. För att motverka detta är installation av en badrumsfläkt en kostnadseffektiv investering

Hur en badrumsfläkt fungerar

En badrumsfläkt gör att den fuktiga luften smidigt ventileras ut från badrummet. Överflödig fukt som bildats kan snabbare transporteras bort och en torrare badrumsmiljö skapas. Likt ett kretslopp byts den fuktiga inomhusluften ut mot torr och frisk utomhusluft. Förutom att skapa en god ventilation och mindre fukt motverkar badrumsfläkten dålig lukt.

Fördelar med en badrumsfläkt

Alla hem mår bra av att installera en badrumsfläkt. Även om bostaden redan har en fungerande ventilation eller ett mekaniskt frånluftssystem är inte alltid luftombytet i badrummet tillräckligt effektivt. Förutom att undvika mögelskador som uppstår på grund av fukten bidrar badrumsfläkten till att sprida hälsosam luft till andra delar av hemmet. Den förbättrar den allmänna inomhusmiljön och motverkar dålig lukt. En badrumsfläkt är mycket enkel att montera och smälter väl in i de flesta badrum.

Välj badrumsfläkt efter behov

För att kunna välja den badrumsfläkt som passar bäst i ett specifikt badrum bör man först se till vilka behov som måste tillgodoses. Om badrummet inte har ett naturligt drag, ett så kallat självdrag, behövs en kraftfullare variant. En kraftfull badrumsfläkt gör att all fuktig luft snabbt ventileras ut ur badrummet och ersätts istället med torr luft. Om det finns ett självdrag i badrummet behövs endast ett komplement i form av en självstyrd fläkt. En självstyrd fläkt är inte ständigt igång utan slås automatiskt på när luftfuktigheten överstiger ett visst värde. När luften i badrummet är tillräckligt torr stängs den också automatiskt av. Vilket värde som bör programmeras skiljer åt mellan olika badrum och det rekommenderas därför att ta hjälp av en yrkeskunnig för att fastställa detta.

Korrekt flöde för optimal luftgenomströmning

För att den fuktiga luften snabbt ska försvinna behövs en badrumsfläkt med stor luftgenomströmning. Det benämns ”flöde” och bör anpassas till badrummets storlek och efter det naturliga självdraget. Ett flöde på mellan 90 och 100 kubikmeter luft i timmen är lagom för de flesta badrum. Man kan själv få en fingervisning om luftgenomströmning i badrummet är tillräckligt eller inte. Om spegeln immar igen ordentligt efter en vanlig dusch måste flödet öka eftersom tilluftsgenomströmningen till badrummet är för dålig. Det görs antingen genom att köpa en mer effektiv badrumsfläkt eller genom att göra en springa i dörrens nederkant.

Välj en badrumsfläkt med låg ljudnivå

Det är går inte att undvika att badrumsfläkten låter när den är igång. Däremot går det att välja en badrumsfläkt men en så låg ljudnivå som möjligt. En högljudd badrumsfläkt kan vara störande både för den som använder badrummet och för andra i samma bostad. En fläkt med kullager är ett bra val eftersom den upplevs som tystare och även håller längre. Om badrumsfläktens rotor sitter i bak på fläkten kommer den också vara mycket tystare medan den är igång.

Risker med hög luftfuktighet i badrummet

Så som tidigare nämnts är den största faran med för hög luftfuktighet i ett badrum att mögel bildas i den fuktiga miljön. Förutom att det orsakar stora materiella skador är det mycket hälsoskadligt att vistas i ett rum med mögel. Mögel producerar giftiga ångor som släpps ut i luften omkring. Det kan skapa problem med luftvägarna och ge hudproblem, såsom rodnader eller utslag. Speciellt farligt är det för astmatiker och allergiker som redan stundvis har nedsatt andningsförmåga. Hög luftfuktighet för också med sig ökat antal bakterier som sprids i hemmet. Våtutrymmen som aldrig riktigt torkar är därför en omtyckt plats för olika bakterier och smittämnen.

error

Dela i sociala nätverk!